Vazektómia

Vazektómia, vasektómia, vasectomy, mužská sterilizácia... krátky, nenáročný, bezpečný operačný zákrok, ktorý vám zabezpečí trvalú alebo dočasnú neplodnosť (podľa priania klienta).

Vazektómia nie je impotencia a neznamená kastráciu! Vazektómia sa realizuje v lokálnej anestézii, nie sú nutné žiadne predoperačné vyšetrenia, žiadne RTG, EKG, žiadna hospitalizácia. Operačný výkon je krátky, nebolestivý, používame titánové klipy, jazvu po operácii nie je vidieť. Po vazektómii muž ejakuluje približne 3,8, pred vazektómiou 4 ml. Ejakulát má rovnakú farbu, konzistenciu a vôňu. Jediný rozdiel je v tom, že neobsahuje spermie. Vazektómia nemá vplyv na erekciu, ani na libido, ani na ejakuláciu. Nemá negatívny vplyv na kvalitu života, práve naopak. Vazektomovaní muži si intímny život po vazektómii pochvaľujú, nemusia myslieť na neželané udalosti. Celý zákrok trvá približne 15 minút.

Ak sa muž rozhodne pre vykonanie sterilizácie /vazektómie/ je potrebné, aby navštívil urológa alebo iného lekára. Povinnosťou lekára je získať všetky potrebné informácie o pacientovi, ako je napr. vek, stav /ženatý, slobodný/, počet detí, ochorenia, ktoré muž prekonal alebo má, užívané lieky a iné. Základom je bežná anamnéza, ktorú lekár získava.

K návšteve lekára je zvyčajne potrebná /ale nie nevyhnutná/ celá zdravotná dokumentácia a preukaz poistenca. V prípade, ak nič nebráni vykonaniu sterilizácie, je muž poučený o priebehu celého výkonu, o možných komplikáciách, rizikách, ako aj výhodách zákroku a jeho alternatívach, nezvratnosti zákroku a o kontrolných spermiogramoch, ktoré musia byť urobené po sterilizácii.

Muž musí napísať žiadosť o sterilizáciu, v ktorej uvedie všetky dôvody sterilizácie a podpíše sa. Je dôležité aby bol muž minimálne mesiac pred operáciou poučený o priebehu zákroku, možných komplikáciách a rizikách. Toto poučenie je predpísané zákonom. Pred samotným výkonom pacient podpisuje informovaný súhlas s operáciou, ktorý je priložený do lekárskej dokumentácie spolu s operačnou správou.

Priebeh operácie / od 18 rokov nie je určené pre citlivejšie povahy /. Pre zobrazenie kliknite.
FOTOGRAFIE SÚ UVEREJNENÉ S PÍSOMNÝM SÚHLASOM OPEROVANÝCH PACIENTOV.
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.