Privátna urologická ambulancia v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že v termíne od 1.7. do 5. 7. 2019 sa nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.
Objednajte sa
Som oboznámený s tým, že dochádza k spracovaniu osobných údajov uvedených v tomto kontaktnom formulári podľa zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti.