Počas operácie

Napíšte otázku:
Názov témy (vyberte si tému a napíšte do nej otázku) Otázky Posledný príspevok
operácia 30 29-10-2016 15:24:36
súhlasný názor 15 03-12-2016 08:04:59